EN 1149 – 5: 2008
Bescherming tegen elektrostatische oplading

Antistatische kledij wordt gedragen om te voorkomen dat door elektrostatische oplading vonken ontstaan die brand of explosies kunnen veroorzaken.

De norm (EN 1149) bestaat uit verschillende delen die vereisten en testmethodes specificeren om bescherming tegen statische elektriciteit of schade door ontlading te meten. Deel 5 van de norm (EN 1149-5) beschrijft de prestatievereisten voor antistatische kleding.

Alle kledingstukken onder deze norm voldoen eveneens aan de normen EN 340:2003 & EN ISO 13688:2013:
Algemene vereisten van de beschermende werkkledij. Zoals de basis gezondheids- en ergonomische vereisten, alsook veroudering, maataanduidingen, etikettering en gebruikersinstructies.