EN ISO 11611: 2007 / EN ISO 11611:2015
Bescherming bij lassen en aanverwante processen

Deze norm omschrijft de fundamentele veiligheidseisen en testmethodes voor beschermende kleding, die zijn ontworpen om het lichaam van de drager met inbegrip van hoofd (kappen) en voeten (beenkappen) te beschermen tegen lasspatten, kort contact met de vlam, stralingswarmte en om een elektrische schok te minimaliseren (bij incidenteel contact van ± 100V).

De vlamverspreiding wordt getest bij oppervlaktebevlamming (levert A1) en randbevlamming (A2). Er worden eveneens 2 klassen gedefinieerd, waarbij de hoogste klasse (klasse 2) beschermt tegen meer gevaarlijke lastechnieken.

A1: hierbij voldoet de kleding aan de vereisten voor beperkte vlamverspreiding bij oppervlakte bevlamming.
A2: hierbij voldoet de kleding aan de vereisten voor beperkte vlamverspreiding bij rand bevlamming. Indeling in 2 klassen: 
– klasse 1 biedt bescherming tegen minder gevaarlijke lastechnieken en situaties, veroorzaakt door lagere niveaus van spatten en stralingswarmte. 
– klasse 2 biedt bescherming tegen meer gevaarlijke lastechnieken en situaties door hogere niveaus van spatten en stralingswarmte.

Alle kledingstukken onder deze norm voldoen eveneens aan de normen EN 340:2003 & EN ISO 13688:2013:
Algemene vereisten van de beschermende werkkledij. Zoals de basis gezondheids- en ergonomische vereisten, alsook veroudering, maataanduidingen, etikettering en gebruikersinstructies.