EN ISO 11612: 2008 / EN ISO 11612:2015
Bescherming tegen hitte en vlammen

Deze norm specificeert prestatie-eisen voor kledingstukken die ontworpen zijn om het lichaam van de drager (m.u.v. de handen) te beschermen tegen hitte en vuur. De norm vermeldt verschillende vormen van bescherming, elk aangeduid met een letter en een indexcijfer voor de performantie (hoe hoger, hoe beter de bescherming).

A: vlamverspreiding (2 niveaus) 
B: convectiewarmte (3 niveaus) 
C: stralingswarmte (4 niveaus) 
D: aluminiumspatten (3 niveaus) 
E: ijzerspatten (3 niveaus) 
F: contactwarmte (3 niveaus)

Alle kledingstukken onder deze norm voldoen eveneens aan de normen EN 340:2003 & EN ISO 13688:2013:
Algemene vereisten van de beschermende werkkledij. Zoals de basis gezondheids- en ergonomische vereisten, alsook veroudering, maataanduidingen, etikettering en gebruikersinstructies.