EN ISO 20471: 2013
Hoge zichtbaarheid


X = klasse van oppervlakte fluodoek en reflectiebanden (3 klassen)

Deze veiligheidskleding heeft tot doel om de drager meer te doen opvallen, zowel overdag, bij schemering als ’s nachts en is wettelijk vereist voor iedereen die op straten, wegen en bouwplaatsen werkt. Zelfs als er slechts een beperkt deel van de dag op een werkplaats met verkeer wordt gewerkt, dient er altijd veiligheidskleding te worden gedragen.

Er zijn 3 klasses van veiligheidskleding. De klasses worden bepaald door de hoeveelheid fluorescerend en reflecterend materiaal. Hoe hoger de oppervlakte, hoe hoger de klasse en de zichtbaarheid van de drager*. Informeer u steeds over de veiligheidsklasse die vereist is in de situatie waarin u werkt.

*Het personaliseren van veiligheidskleding verkleint de oppervlakte aan reflectie, waardoor de certificering van het kledingstuk in het gedrang komt. Het personaliseren is daarom niet toegelaten zonder voorafgaande goedkeuring van een aangemelde instantie (“notified body”). Contacteer de veiligheidsadviseur.

KLASSE 3 

Dient gedragen te worden door iedereen die werkzaam is op bouwplaatsen, wegen waar de maximum snelheid hoger is dan 60 km/u, bij actieve treinrails en reddingsoperaties.

Oppervlakte fluorescerend materiaal ten minste 0,80m²
Oppervlakte reflecterend materiaal ten minste 0,20m²

KLASSE 2
Mag gedragen worden door mensen die toezicht houden op de werkzaamheden waarvoor kleding van klasse 3 is vereist, bij gunstige weersomstandigheden en bij voldoende zichtbaarheid.

Oppervlakte fluorescerend materiaal ten minste 0,50m²
Oppervlakte reflecterend materiaal ten minste 0,13m²

KLASSE 1
Mag alleen gedragen worden door mensen die een bezoek brengen aan een gebied waarvoor kleding met klasse 3 is vereist. De bezoekers dienen begeleid te worden door mensen die in het gebied werkzaam zijn. Als de werkzaamheden in de loop van de dag variëren, of als u twijfelt, wordt klasse 3 aanbevolen.

Oppervlakte fluorescerend materiaal ten minste 0,14m²
Oppervlakte reflecterend materiaal ten minste 0,10m²

Alle kledingstukken onder deze norm voldoen eveneens aan de normen EN 340:2003 & EN ISO 13688:2013:
Algemene vereisten van de beschermende werkkledij. Zoals de basis gezondheids- en ergonomische vereisten, alsook veroudering, maataanduidingen, etikettering en gebruikersinstructies.