IEC 61482 – 2: 2009
Bescherming tegen elektrische vlamboog

Een elektrische vlamboog is vergelijkbaar met een bliksem die toeslaat in een elektrische installatie als gevolg van een storing (vb. een kortsluiting), wat ernstige brandwonden of andere verwondingen kan veroorzaken. Deze standaard wordt onderverdeeld in verschillende klassen. 

Klasse 1: bescherming tegen elektrische vlamboog 4KA
Klasse 2: bescherming tegen elektrische vlamboog 7KA

De kleding wordt getest met een boogspanning tot ongeveer 400V en een boogtijd van 500ms.

Alle kledingstukken onder deze norm voldoen eveneens aan de normen EN 340:2003 & EN ISO 13688:2013:
Algemene vereisten van de beschermende werkkledij. Zoals de basis gezondheids- en ergonomische vereisten, alsook veroudering, maataanduidingen, etikettering en gebruikersinstructies.