EN 14404: 2004 + A1: 2010
Bescherming bij knielend werk

Deze norm beschrijft de testmethodes en eisen van kniebeschermers voor werk in knielende positie.

De diverse kniezakken zijn gecertificeerd in combinatie met kniebeschermers en bieden een bescherming type 2, niveau 1. Dat betekent dat de kniebeschermers geschikt zijn voor vlakke en niet vlakke ondergrond en bescherming bieden tegen penetratie van objecten < 1cm.

Er bestaan 4 types van kniebeschermers: 

type 1: “zelfstandige” kniebeschermers,
type 2: mousse in zak op broek,
type 3: losse beschermers,
type 4: kniebeschermers als onderdeel van andere bescherming.

Eveneens zijn er 3 prestatieniveaus beschreven: 

niveau 0: biedt geen bescherming tegen penetratie,
niveau 1: kniebeschermers geschikt voor vlakke en niet vlakke ondergrond en biedt bescherming tegen penetratie van objecten < 1cm, 
niveau 2: kniebeschermers geschikt voor vlakke en niet vlakke ondergrond en biedt bescherming tegen extreme condities (bv. brokstukken in mijnen).

Alle kledingstukken onder deze norm voldoen eveneens aan de normen EN 340:2003 & EN ISO 13688:2013:
Algemene vereisten van de beschermende werkkledij. Zoals de basis gezondheids- en ergonomische vereisten, alsook veroudering, maataanduidingen, etikettering en gebruikersinstructies.